BLOG

#9 HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN APPLE DEVELOPER ACCOUNT - PHẦN 4Bài viết này nằm trong chuỗi bài về Apple Developer Account. Bài viết dựa trên giả định bạn đã đọc các bài trước đó của mục Apple Developer Account.

Mục tiêu của bài viết là giới thiệu và hướng dẫn cách tạo được Certificate.

1. Certificate là gì?

Certificate hay còn được gọi là chứng chỉ là một file mã hoá. Chúng được Apple (một CA) cấp cho người cần được chứng thực. Để cấp được certificate thì người cần chứng thực đã gửi CSR (trong bài trước chúng ta đã biết). Căn cứ vào file CSR thì CA sẽ xác nhận và gửi lại người cần chứng thực một file mã hoá. File đó được gọi là Certificate và có phần mở rộng là ".cer".

2. Tại sao lại cần tạo Certificate?

Như bài trước đã viết, để bắt buộc các iOS/iPadOS/MacOS app phải xác thực với Apple. Nói đơn giản là không có sự cho phép của Apple thì app không thể chạy được trên thiết bị của Apple.

3. Hướng dẫn cách tạo file Certificate từng bước một?
  • Bước 1: Đăng nhập vào trang Apple Developer:
  • Bước 2: Bấm tạo mới Certificate:
  • Bước 3: Chọn loại Certificate cho Development và Distribution
  • Apple chia thành hai loại Certificate là cho giai đoạn phát triển (Development) và dành cho giai đoạn phân phối app lên App Store (Distribution). Hình dưới mô tả việc chọn loại Certificate Development.
  • Bước 4: Upload file CSR đã được tạo ra trong phần trước
  • Bước 5: Tải file Certificate
  • Bước 6: Làm tương tự để có Certificate Distribution
  • Bước 7: Import 2 file certificate vào Keychain Access
  • Sau khi có được 2 file Certificate Development, Certificate Distribution, các bạn click đúp vào từng file để import vào Keychain Access. Hình sau mô tả kết quả đạt được của quá trình.

Các bạn vừa tạo thành công 2 file Certificate Development, Certificate Distribution. Cũng như các bạn đã import vào Keychain Access. Các ghi nhớ lưu trữ 2 file certificate vừa tạo ra. Tuy nhiên nếu bị thất lạc bạn hoàn toàn có thể download lại từ trang developer.apple.com