BLOG

#8 HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN APPLE DEVELOPER ACCOUNT - PHẦN 3Bài viết này nằm trong chuỗi bài về Apple Developer Account. Bài viết dựa trên giả định bạn đã đọc các bài trước đó của mục Apple Developer Account.

Mục tiêu của bài viết là giới thiệu và hướng dẫn cách tạo được CSR.

1. CSR (Certificate Signing Request) là gì?

CSR là một file chứa một chuỗi text đã mã hoá. Chuỗi text này bao gồm Public Key và thông tin khác. CSR được mô tả đơn giản như sau:

CSR = Public Key + Thông tin khác như tên, email...

Tên của file CSR có cấu trúc như sau CertificateSigningRequest.certSigningRequest. Ảnh dưới đây là ví dụ nội dung của file CSR:

Công cụ được dùng để tạo ra CSR là phần mềm Keychain Access trong macOS.

2. Tại sao lại cần sinh ra file CSR?

Để bắt buộc các iOS/iPadOS/MacOS app phải xác thực danh tính nhà phát triển, Apple sẽ đóng vai trò như một nhà xác thực (Certificate Authority) để cấp chứng chỉ cho các nhà phát triển. Sau đó, khi các app chạy trên thiết bị của Apple.

Chúng sẽ được kiểm tra tính hợp lệ để có thể khởi động được. Nếu một app nào đó không kèm theo chứng chỉ hợp lệ hoặc hết hạn chứng chỉ thì hệ điều hành iOS/iPadOS/MacOS sẽ buộc app dừng hoạt động.

3. Hướng dẫn cách tạo file CSR bằng Keychain Access từng bước một?
 • Bước 1: Mở Spotlight: command + space hoặc chuột như hình dưới
 • Bước 2: Tìm và bật Keychain Access:
 • Bước 3: Chọn menu: Keychain Access > Certificate Assistant> Request a Certificate From a Certificate Authority...
 • Bước 4: Nhập tên CSR:
 • Bước 5: Chọn nơi lưu trữ file CSR:
 • Bước 6: Hoàn thành:
 • Bước 7: Kiểm tra file CSR:
 • Bước 8: Mở lại Keychain Access
 • Bước 10: Export Private Key:
 • Bước 11: Chọn tên file và nơi lưu trữ:
 • Bước 12: Nhập mật khẩu bảo vệ file Private Key:
 • Bước 13: Nhập mật khẩu macOS để xác nhận export:
 • Bước 9: Tiếp tục export Public Key:
 • Bước 14: 3 file kết quả cần lưu trữ:

Các bạn đọc phần tiếp theo để hiểu cách CSR được sử dụng để tạo ra chứng chỉ Certificate của Apple.