BLOG

#5 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT COCOAPODSBài này đề cập đến cách tích hợp các thư viện CocoaPods vào dự án Xcode.

1. Lý do sử dụng CocoaPods?

Có hàng ngàn thư viện trên CocoaPods. Bạn có thể tải về miễn phí và tích hợp vào dự án của bạn.

2. Cài đặt CocoaPods (chỉ áp dụng cho lần đầu tiên)

Mở Terminal trong macOS và chạy dòng lệnh sau đây. Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt thì điều này là bắt buộc. Đối với các lần tiếp theo bạn có thể bỏ qua bước này.

 1. Bước 1: Cài đặt CocoaPods (chỉ áp dụng cho lần đầu tiên)
 2. sudo gem install cocoapods
 3. Bước 2: Pod setup (chỉ áp dụng cho lần đầu tiên)
 4. pod setup
3. Sử dụng CocoaPods
 1. Bước 1: Mở Terminal và di truyển đến thư mục gốc dự án của bạn
 2. Bước 2: Chạy câu lệnh pod init
 3. pod init
 4. Bước 3: Mở file Podfile
 5. open -a Xcode Podfile
 6. Bước 4: Thêm dòng lệnh vao file Podfile. Ví dụ thêm lệnh SSZipArchive vào dự án.
 7. Thêm dòng lệnh (pod 'SSZipArchive') vào file Podfile của bạn.
 8. Bước 5: Chạy câu lệnh pod install
 9. pod install

Trên đây là cách để các bạn cài đặt và tích hợp thư viên CocoaPods vào dự án iOS/iPad/MacOS trên XCode. Hi vọng giúp ích các bạn.