BLOG

#4 HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TÊN MIỀN CƠ BẢNSau khi mua domain, việc quan trọng tiếp theo là cấu hình cho nó. Sau đây là các trường hợp cơ bản nhất:


1. Hướng dẫn cách trỏ đến nơi lưu trữ website hay còn gọi là hosting

Thông thường hosting nếu là IP tĩnh thì loại bản ghi là A hoặc AAA. Loại A cho IP4 và loại AAA cho IP6. Cấu hình hosting khá đơn giản với @ và WWW là được.

# Loại/Type Host/Name Địa chỉ/Content
1 A @ 103.252.83.186
2 A WWW 103.252.83.186

2. Hướng dẫn cách thêm tên miền con, tên miền phụ, subdomain

Để tạo tên miền con subdomain, bạn chỉ cần đơn giản là thêm một bản ghi vào DNS như ví dụ sau:

# Loại/Type Host/Name Địa chỉ/Content
1 A test 103.252.83.186
2 A hello 103.252.83.186

Kết quả bạn đã tạo ra 2 tên miền con tương ứng. Ví dụ tôi tạo 2 tên miền con cho tên miền qk.com.vn như sau:

# Tên miền con - subdomain
1 test.qk.com.vn
2 hello.qk.com.vn

3. Hướng dẫn cách trỏ/chuyển người dùng sang tên miền khác

Cách này tôi đã mô tả tại bài viết khác bằng cách sử dụng CloudFlare. Các bạn xem chi tiết tại đây.

Lưu ý: cách sử dụng bản ghi URL Redirect hay URL Forwarding không cho kết quả như mong đợi.


4. Hướng dẫn cách trỏ đến mail server hay máy chủ email

Để trỏ đến mail server chúng ta sử dụng bản ghi MX. Ví dụ sau mô tả cách sử dụng cho mail server:

# Loại/Type Host/Name Địa chỉ/Content
1 MX @ route1.mx.cloudflare.net
2 MX @ route2.mx.cloudflare.net

5. Hướng dẫn cách xác thực chủ sở hữu tên miền bằng bản ghi TXT

Khi website vận hành thực tế chúng ta cần sử dụng các dịch vụ thống kê truy cập của Google. Lúc này Google Analytics sẽ yêu cầu xác thực bằng bản ghi TXT. Ngoài ra còn xác thực với nhà cung cấp dịch vụ SSL... Cách thêm một bản ghi TXT vào để xác thực là tiện lợi nhất.

# Loại/Type Host/Name Địa chỉ/Content
1 TXT @ google-site-verification=
2 TXT @ v=spf1 include:_spf.mx

Trên đây là các cấu hình cơ bản nhất mà tôi đã dùng cho website này. Hi vọng mang lại lợi ích cho các bạn.