BLOG

#15 HƯỚNG DẪN SỬA LỖI KHÔNG THỂ IMPORT ĐƯỢC PRIVATE KEY VÀO KEYCHAINKhi bạn nhập một private key vào Keychain đôi khi gặp lỗi không thể import được. Chi tiết như sau:


1. Chi tiết lỗi

An error has occurred. Unable to import an item. The contents of this item cannot be retrieved.


2. Lý do?

Không chắc lắm, nhưng do MacOS. Chúng ta có thể workaround như sau:


3. Giải pháp cho vấn đề

Thay vì cố gắng nhập private/public key bằng Keychain, các bạn sử dụng câu lệnh command line để import như sau:

security import "Minh Nguyen.p12" -k ~/Library/Keychains/login.keychain

security import "Minh Nguyen.pem" -k ~/Library/Keychains/login.keychain

4. Kết luận

Trên đây là trải nghiệm thực tế của tôi khi giải quyết vấn đề. Tôi viết lại để giải trí cho vui. Các bạn dùng cũng được, không dùng cũng được, tin cũng tốt, không tin cũng hay. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.