BLOG

#13 NGHIÊN CỨU TÊN MIỀN 2 KÝ TỰLý do tôi thực hiện bài nghiên cứu này là vì tôi đã đăng ký tên miền 2 ký tự QK.COM.VN. Do tò mò, tôi muốn biết hiện trạng các tên miền ngắn khác được đăng ký cũng như sử dụng ra sao. Đồng thời, tôi cũng tò mò về giá trị của một tên miền 2 ký tự?


1. Tên miền 2 ký tự Việt Nam là gì?

Theo qui định hiện nay, tên miền Việt Nam dạng 2 ký tự chỉ có với cấp 3. Ví dụ như: QK.COM.VN, HP.COM.VN, EY.COM.VN ... Chúng ta không thể đăng ký tên miền dạng QK.VN. Vì đó là tên miền cấp 2 có 2 ký tự. Nó được xem là tài sản có giá trị của quốc gia. Và dự định được tổ chức đấu giá khoảng 50 tên miền dạng đó vào tháng 10/2022 hoặc 11/2022.

Do vậy, bài viết này chỉ tập trung vào loại tên miền 2 ký tự cấp 3. Cũng như chỉ tập trung vào các chữ cái A-Z mà bỏ qua số 0-9 cũng như chỉ quan tâm đến đuôi .COM.VN. Lý do là không có thời gian, nghiên cứu vì tò mò. Các khái niệm tên miền cấp 1,2,3 các bạn tự Google...


2. Có bao nhiêu tên miền Việt Nam 2 ký tự?

Tên miền 2 ký tự được tính là tên miền ngắn. Càng ngắn dẫn đến càng hiếm và càng có giá trị. Bảng sau mô tả số lượng chi tiết các tên miền 2 ký tự cũng như so sánh với 1, 3, 4, 5 ký tự:

# Loại Cách tính Tổng số
1 1 ký tự 26*1 26
2 2 ký tự 26*26 676
3 3 ký tự 26*26*26 17,576
4 4 ký tự 26*26*26*26 45,6976
5 5 ký tự 26*26*26*26*26 1,188,1376

Theo thống kê của trung tâm VNNIC, Việt Nam có khoảng 500,000 tên miền .VN. Do đó tổng số tên miền 5 ký tự đã gấp đôi số lượng đang được sử dụng hiện nay.


3. Những thương hiệu nổi tiếng nào đã đăng ký?

Đây là câu hỏi khá hay. Tên miền 2 ký tự là các chữ viết tắt. Do vậy, nó có thể diễn giải thành bất kỳ điều gì. Sau đây là các thương hiệu nổi tiếng đã đăng ký:

# Tên miền Ngày đăng ký Chủ sở hữu
1 ey.com.vn 19-04-1999 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2 hp.com.vn 22-05-1999 HP Inc.
3 vr.com.vn 30-10-2000 Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
4 yp.com.vn 29-11-2000 Công ty CP Truyền Thông Những Trang Vàng Việt Nam
5 pv.com.vn 01-08-2001 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
6 mk.com.vn 01-10-2002 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn MK
7 wu.com.vn 11-01-2011 Western Union Holdings Inc.


4. Tỷ trọng theo nhà đăng ký tên miền?

Hầu hết các nhà đăng ký tên miền tại Việt Nam đều đã tham gia đăng ký tên miền 2 ký tự. Bảng sau mô tả chi tiết số lượng và tỷ lệ %.

# Nhà đăng ký Số lượng %
1Công ty TNHH PA Việt Nam19535,32
2Công ty TNHH Phần mềm iNET15027,17
3Công ty Cổ phần Mắt Bão7914,31
4Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM437,78
5Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa295,25
6Công ty TNHH Giải pháp Trực Tuyến193,44
7Công ty HI-TEK, INC183,26
8Tổng công ty Dịch vụ viễn thông132,35
9Web Commerce Communications LTD40,72
10Công ty TNHH Viettel-CHT10,18
11Công ty TNHH VinaHost10,18


5. Tên miền 2 ký tự .COM.VN có còn để đăng ký không?

Có, đơn giản là vậy. Theo số liệu của tôi vào ngày 11/08/2022, còn 115 tên miền 2 ký tự còn đăng ký được. Sau khi khảo sát các tên miền 2 ký tự, tôi cũng thực sự bất ngờ về hiện trạng hiện tại của khả năng sở hữu tên miền 2 ký tự.

Trước đó, tôi nghĩ rằng cùng lắm chỉ còn một vài tên miền ngắn để đăng ký. 115/676 tương ứng với 17% còn có thể sở hữu. Nếu bạn muốn sở hữu một tên miền 2 ký tự hãy nhanh tay. Dưới đây là bản chi tiết các tên miền còn có thể đăng ký:

# Tên miền Giá đăng ký Kiểm tra chi tiết
1ay.com.vn450,000Xem chi tiết
2dw.com.vn450,000Xem chi tiết
3dz.com.vn450,000Xem chi tiết
4ej.com.vn450,000Xem chi tiết
5er.com.vn450,000Xem chi tiết
6ew.com.vn450,000Xem chi tiết
7fg.com.vn450,000Xem chi tiết
8fo.com.vn450,000Xem chi tiết
9fq.com.vn450,000Xem chi tiết
10fy.com.vn450,000Xem chi tiết
11gj.com.vn450,000Xem chi tiết
12gq.com.vn450,000Xem chi tiết
13gy.com.vn450,000Xem chi tiết
14hf.com.vn450,000Xem chi tiết
15hj.com.vn450,000Xem chi tiết
16ih.com.vn450,000Xem chi tiết
17ij.com.vn450,000Xem chi tiết
18ir.com.vn450,000Xem chi tiết
19iy.com.vn450,000Xem chi tiết
20je.com.vn450,000Xem chi tiết
21jn.com.vn450,000Xem chi tiết
22jq.com.vn450,000Xem chi tiết
23ju.com.vn450,000Xem chi tiết
24jx.com.vn450,000Xem chi tiết
25jy.com.vn450,000Xem chi tiết
26jz.com.vn450,000Xem chi tiết
27ku.com.vn450,000Xem chi tiết
28lf.com.vn450,000Xem chi tiết
29lj.com.vn450,000Xem chi tiết
30ln.com.vn450,000Xem chi tiết
31lq.com.vn450,000Xem chi tiết
32lz.com.vn450,000Xem chi tiết
33nr.com.vn450,000Xem chi tiết
34ny.com.vn450,000Xem chi tiết
35oe.com.vn450,000Xem chi tiết
36oj.com.vn450,000Xem chi tiết
37oq.com.vn450,000Xem chi tiết
38ou.com.vn450,000Xem chi tiết
39ov.com.vn450,000Xem chi tiết
40oy.com.vn450,000Xem chi tiết
41pj.com.vn450,000Xem chi tiết
42pz.com.vn450,000Xem chi tiết
43qe.com.vn450,000Xem chi tiết
44qg.com.vn450,000Xem chi tiết
45qj.com.vn450,000Xem chi tiết
46ql.com.vn450,000Xem chi tiết
47qo.com.vn450,000Xem chi tiết
48qu.com.vn450,000Xem chi tiết
49qv.com.vn450,000Xem chi tiết
50qw.com.vn450,000Xem chi tiết
51qx.com.vn450,000Xem chi tiết
52qy.com.vn450,000Xem chi tiết
53qz.com.vn450,000Xem chi tiết
54rf.com.vn450,000Xem chi tiết
55rg.com.vn450,000Xem chi tiết
56ri.com.vn450,000Xem chi tiết
57rj.com.vn450,000Xem chi tiết
58rp.com.vn450,000Xem chi tiết
59rq.com.vn450,000Xem chi tiết
60rt.com.vn450,000Xem chi tiết
61ry.com.vn450,000Xem chi tiết
62rz.com.vn450,000Xem chi tiết
63sx.com.vn450,000Xem chi tiết
64sz.com.vn450,000Xem chi tiết
65ud.com.vn450,000Xem chi tiết
66ue.com.vn450,000Xem chi tiết
67uf.com.vn450,000Xem chi tiết
68uh.com.vn450,000Xem chi tiết
69uj.com.vn450,000Xem chi tiết
70uo.com.vn450,000Xem chi tiết
71uq.com.vn450,000Xem chi tiết
72uw.com.vn450,000Xem chi tiết
73uy.com.vn450,000Xem chi tiết
74uz.com.vn450,000Xem chi tiết
75wa.com.vn450,000Xem chi tiết
76wg.com.vn450,000Xem chi tiết
77wj.com.vn450,000Xem chi tiết
78wl.com.vn450,000Xem chi tiết
79wo.com.vn450,000Xem chi tiết
80wq.com.vn450,000Xem chi tiết
81wr.com.vn450,000Xem chi tiết
82wv.com.vn450,000Xem chi tiết
83wx.com.vn450,000Xem chi tiết
84wy.com.vn450,000Xem chi tiết
85wz.com.vn450,000Xem chi tiết
86xi.com.vn450,000Xem chi tiết
87xj.com.vn450,000Xem chi tiết
88xw.com.vn450,000Xem chi tiết
89xz.com.vn450,000Xem chi tiết
90yf.com.vn450,000Xem chi tiết
91yj.com.vn450,000Xem chi tiết
92ym.com.vn450,000Xem chi tiết
93yn.com.vn450,000Xem chi tiết
94yq.com.vn450,000Xem chi tiết
95yr.com.vn450,000Xem chi tiết
96yv.com.vn450,000Xem chi tiết
97yx.com.vn450,000Xem chi tiết
98yz.com.vn450,000Xem chi tiết
99zb.com.vn450,000Xem chi tiết
100zc.com.vn450,000Xem chi tiết
101zd.com.vn450,000Xem chi tiết
102ze.com.vn450,000Xem chi tiết
103zg.com.vn450,000Xem chi tiết
104zh.com.vn450,000Xem chi tiết
105zj.com.vn450,000Xem chi tiết
106zk.com.vn450,000Xem chi tiết
107zl.com.vn450,000Xem chi tiết
108zm.com.vn450,000Xem chi tiết
109zn.com.vn450,000Xem chi tiết
110zq.com.vn450,000Xem chi tiết
111zr.com.vn450,000Xem chi tiết
112zs.com.vn450,000Xem chi tiết
113zv.com.vn450,000Xem chi tiết
114zw.com.vn450,000Xem chi tiết
115zy.com.vn450,000Xem chi tiết


6. Có thể mua lại tên miền 2 ký tự đã đăng ký?

Có thể, câu trả lời là vậy. Nếu bạn không thể đăng ký thì có thể tìm mua lại trên nguồn thứ cấp. Tức là mua lại của ai đó đã đăng ký và muốn bán lại.

Nếu có thì mua tại đâu? Giá cả có đắt đỏ? Có đến hàng tỷ VND hay hàng trăm ngày USD không?...

Tôi thử đi tìm hiểu và thấy rằng các bạn có thể thương lượng mua lại thông qua trang SEDO.COM. Đây là trang chuyên về giao dịch tên miền. Chi tiết các bạn xem tại đây:

# Tên miền Giá Chi tiết
1al.com.vnThương lượngXem chi tiết
2bt.com.vn5,000 USDXem chi tiết
3cb.com.vn3,000 USDXem chi tiết
4cg.com.vnThương lượngXem chi tiết
5cj.com.vn4,000 USDXem chi tiết
6co.com.vnThương lượngXem chi tiết
7cv.com.vn7,999 USDXem chi tiết
8ea.com.vn7,000 USDXem chi tiết
9em.com.vnThương lượngXem chi tiết
10fm.com.vnThương lượngXem chi tiết
11fu.com.vn1,999 USDXem chi tiết
12ge.com.vn999 USDXem chi tiết
13gm.com.vn999 USDXem chi tiết
14gp.com.vn2,999 USDXem chi tiết
15gs.com.vn5,000 USDXem chi tiết
16hy.com.vnThương lượngXem chi tiết
17ii.com.vn6,789 USDXem chi tiết
18jd.com.vnThương lượngXem chi tiết
19kr.com.vn3,999 USDXem chi tiết
20kt.com.vn499 USDXem chi tiết
21ky.com.vnThương lượngXem chi tiết
22ma.com.vn6,789 USDXem chi tiết
23md.com.vnThương lượngXem chi tiết
24mg.com.vnThương lượngXem chi tiết
25ml.com.vnThương lượngXem chi tiết
26ms.com.vn7,000 USDXem chi tiết
27mu.com.vn1,999 USDXem chi tiết
28no.com.vn3,000 USDXem chi tiết
29ol.com.vnThương lượngXem chi tiết
30oo.com.vn3,000 USDXem chi tiết
31op.com.vn5999 USDXem chi tiết
32ot.com.vn1,999 USDXem chi tiết
33pe.com.vnThương lượngXem chi tiết
34pp.com.vn3,000 USDXem chi tiết
35ps.com.vn1,999 USDXem chi tiết
36qr.com.vn6,789 USDXem chi tiết
37qt.com.vn5,000 USDXem chi tiết
38ro.com.vn19,999 USDXem chi tiết
39sb.com.vn3,000 USDXem chi tiết
40sc.com.vn7,000 USDXem chi tiết
41ss.com.vn4,000 USDXem chi tiết
42te.com.vn7,000 USDXem chi tiết
43ui.com.vn890 USDXem chi tiết
44ul.com.vn3,000 USDXem chi tiết
45uu.com.vn3,000 USDXem chi tiết
46ux.com.vn899 USDXem chi tiết
47vd.com.vn2,999 USDXem chi tiết
48vm.com.vn4,000 USDXem chi tiết
49wi.com.vn4,999 USDXem chi tiết
50xp.com.vnThương lượngXem chi tiết


7. Kết luận

Tên miền 2 ký tự là ngắn. Nó có đặc tính dễ nhớ, gõ nhanh, hiếm. Tổng số tên miền 2 ký tự là 676 tên miền. Thật may mắn, là thời điểm hiện tại ngày 11/08/2022, chúng ta còn 115 tên miền chưa đăng ký. Và 50 tên miền 2 ký tự có thể mua lại được. Do đó, nếu có kế hoạch sở hữu tên miền, hãy nhanh tay ngay.

Số tên miền 2 ký tự có thể đăng ký là 115
Số tên miền 2 ký tự có thể mua lại là 50 hoặc hơn


8. Tham khảo thêm nguồn khác

Để so sánh với tên miền .COM quốc tế, các bạn xem các trường hợp và lịch sử giao dịch tại trang VB.COM/FAME. Trong đó liệt kê chi tiết các tên miền 2 ký tự đang được sửu dụng bởi các tập đoàn lớn nhất thế giới như Goldman Sachs, Well Fargo, H&M, CK, LG, SK, Facebook. Financial Times, American Airlines...

Tôi xin dịch lại đoạn văn ngắn gọn nói về giá trị tên miền 2 ký tự rất hay của trang VB.COM như sau:

"Tên miền có nhiều bí mật .... Nhiều thứ vô giá trị, nhiều thứ đáng giá một chút, một số có giá trị rất nhiều và một số ít có giá trị hàng triệu và hàng triệu đô la ... Giao dịch tên miền lớn nhất, chẳng hạn như giao dịch dành cho LV.com, nơi Liverpool Victoria đấu với Louis Vuitton, hoặc BA.com, nơi British Airways đấu với Bank of America ... Theo Bill Gates, không có bất động sản nào khác tăng giá trị nhanh như vậy.

Tên miền đầu tiên Symbolics.com đã được đăng ký ngày 15/03/1985. Tên miền thứ 100 là vào ngày 30/11/1987. Tên miền thứ 2,000,000 là vào ngày 04/05/1998. và tên miền 86.946.704 ngày 01/05/2010. tên miền thứ 100.000.000 sẽ được đăng ký bởi xx xx 2014 Domain Timeline

Hầu như không có Tên miền Một chữ cái: Ngày 2/12/1993, tại thời điểm web đang được thành lập, Tiến sĩ Jon Postel đã đăng ký 23 tên miền một chữ cái và giao chúng cho Cơ quan cấp số được chỉ định trên Internet (iana.org). 3 tên miền đã được đăng ký: q.com thuộc sở hữu của Qwest x.com thuộc sở hữu của Pay Pal và z.com thuộc sở hữu của Nissan - những tên miền này từ những ngày đầu tiên của internet (và trước khi web) vẫn nằm trong tay của chủ sở hữu lịch sử.

Trong khi chỉ có 676 tên miền hai chữ cái có thể có có 17,576 tên miền ba chữ cái có thể, 456,976 miền bốn chữ cái có thể có 11,881,376 miền năm chữ cái có thể, 308,915,776 miền sáu chữ cái có thể và 8,036,810,176 miền Bảy chữ cái có thể có.

Chỉ tên miền .com mới có uy tín quốc tế và thừa nhận trên toàn thế giới ... một Thương hiệu không có .com không phải là một Thương hiệu ....

và mặc dù Tên miền Hai chữ cái tồn tại với các phần mở rộng khác như .net hoặc .org chúng không có giá trị thương hiệu đáng kể... không phải là không có lý do khi Tập đoàn LG, một trong những Công ty Điện tử Tiêu dùng lớn nhất Thế giới và chủ sở hữu của LG.net chi tiêu một số tiền rất quan trọng để mua LG.com còn thiếu vào tháng 02/2009" nguồn trích dẫn: VB.COM