BLOG

#11 HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN APPLE DEVELOPER ACCOUNT - PHẦN 6Bài viết này nằm trong chuỗi bài về Apple Developer Account. Bài viết dựa trên giả định bạn đã đọc các bài trước đó của mục Apple Developer Account.

Mục tiêu của bài viết là giới thiệu và hướng dẫn cách thêm được các Identify của ứng dụng.

1. Identify là gì?

Identify hay App Identify, App ID, Bundle ID... là ID duy nhất cho một app của bạn.

2. Tại sao lại cần thêm Identify vào?

Mỗi nhà phát triển sẽ có thể có nhiều hơn một app. Do vậy, bạn cần tạo ra các ID khách nhau cho từng app để quản lý.

3. Hướng dẫn cách tạo thêm Identify
  • Bước 1: Chọn Identifies trên menu
  • Bước 2: Chọn loại cho Identify
  • Bước 3: Đặt tên và mô tả cho Identify
  • Apple chia thành hai loại Certificate là cho giai đoạn phát triển (Development) và dành cho giai đoạn phân phối app lên App Store (Distribution). Hình dưới mô tả việc chọn loại Certificate Development.
  • Bước 4: Đăng ký
  • Bước 5: Kiểm tra lại kết quả

Việc tạo Identify cho app khá đơn giản. Bạn chỉ việc đăng ký trên website là hoàn thành.